4 reaktioner på ”Loggning av IVT 490”

 1. Snyggt jobbat med IVT och domoticz.
  Hur löste du så att alla ivt värden fick var sin tempgivare i domoticz?
  Jag håller på att få in alla värden från node-red som ett mqtt sträng till domoticz. Skall jag splitta dem med hjälp av ett script och tilldela dem var sin virtuell tempgivare i domoticz?
  Hälsningar,
  Tommy

  1. Hej!
   Tack. Jag kan posta skripten senare. Just nu är det ett python-script som tar emot datan från pumpen och postar det via en URL GET (Domoticz API). Sen delar ett lua-script upp strängen i delar och placerar ut värdena på virtuella enheter i domoticz.

 2. Hej igen,
  Nu har jag lyckats få in värden till resp. virtuell enhet i Domoticz. Jag löste det med att splittra upp variabel dumpen i Node-red och skicka separata MMQ meddelande till resp. virtuell enhet.
  Jag använde samma bild (planlösning) som du har vilket jag är nöjd med.
  Nästa utmaning är att identifiera alla värden från dumpen. Det är några parametrar kvar som jag inte vet vad de står för och tänkte höra med dig om du har koll på dessa? Det är är parametrarna 20 -29 (ej 23) samt sista nr 37 som jag inte lyckats hitta någon förklaring om vad de betyder. Hoppas du kan hjälpa mig inför det sista finjusteringen 🙂
  Hälsningar,
  Tommy

  1. Tyvärr så vet jag bara det ”alla andra” på nätet vet. Det som finns tillgängligt i diverse forum på nätet. Det saknas information.

   Här är mitt Lua-script i Domoticz.
   Det som börjar med ”pryl_” vet jag inte vad det är. 😉
   pi_temp är temperaturen på den Raspberry Pi som sitter under fronten på pumpen som postar datan till Domoticz via wlan. Jag skickar med den i slutet på strängen som pajen postar till Domoticzpajen. Domoticz har en användarvariabel som heter ”IVTData” som innehåller den senaste strängen som postats från pumpen. Pythonscriptet finns längre ner.

   commandArray = {}
   if uservariablechanged['IVTData'] then

   ivtdata = uservariables["IVTData"]

   function split(str,sep)
   local array = {}
   local reg = string.format("([^%s]+)",sep)
   for mem in string.gmatch(str,reg) do
   table.insert(array, mem)
   end
   return array
   end

   -- A function in Lua similar to PHP's print_r, from http://luanet.net/lua/function/print_r

   function print_r ( t )
   local print_r_cache={}
   local function sub_print_r(t,indent)
   if (print_r_cache[tostring(t)]) then
   print(indent.."*"..tostring(t))
   else
   print_r_cache[tostring(t)]=true
   if (type(t)=="table") then
   for pos,val in pairs(t) do
   if (type(val)=="table") then
   print(indent.."["..pos.."] => "..tostring(t).." {")
   sub_print_r(val,indent..string.rep(" ",string.len(pos)+8))
   print(indent..string.rep(" ",string.len(pos)+6).."}")
   else
   print(indent.."["..pos.."] => "..tostring(val))
   end
   end
   else
   print(indent..tostring(t))
   end
   end
   end
   sub_print_r(t," ")
   end

   local array = split(ivtdata,";")

   lopnr = array[1]
   framled_GT1 = array[2]
   ute_GT2 = array[3]
   tappvarmvatten_GT3_1 = array[4]
   varmvatten_GT3_2 = array[5]
   varmevatten_GT3_3 = array[6]
   rumstemp_GT5 = array[7]
   hetgastemperatur_GT6 = array[8]
   externgivare_temp_GT3_4 = array[9]
   tryckvakt_avfrost_GP3 = array[10]
   tryckvakt_hogtryck_HP = array[11]
   tryckvakt_logtryck_LP = array[12]
   externgivare_semester = array[13]
   kompressor_drift = array[14]
   schunt_oppna_SV1 = array[15]
   schunt_stang_SV1 = array[16]
   cirkpump_P1 = array[17]
   pryl_18 = array[18]
   larm = array[19]
   pryl_20 = array[20]
   pryl_21 = array[21]
   pryl_22 = array[22]
   borvarde_framledning_GT3_1 = array[23]
   pryl_24 = array[24]
   pryl_25 = array[25]
   pryl_26 = array[26]
   pryl_27 = array[27]
   pryl_28 = array[28]
   pryl_29 = array[29]
   extra_varmvatten1 = array[30]
   extra_varmvatten2 = array[31]
   extra_varmvatten3 = array[32]
   pryl_33 = array[33]
   elpatron1 = array[34]
   pryl_35 = array[35]
   elpatron2 = array[36]
   pryl_37 = array[37]
   pi_temp = array[38]

   --print_r(array)

   commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = 436 .. '|0|' .. hetgastemperatur_GT6/10}
   commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = 437 .. '|0|' .. ute_GT2/10}
   commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = 440 .. '|0|' .. tappvarmvatten_GT3_1/10}
   commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = 441 .. '|0|' .. varmvatten_GT3_2/10}
   commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = 442 .. '|0|' .. varmevatten_GT3_3/10}
   commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = 443 .. '|0|' .. framled_GT1/10}
   commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = 444 .. '|0|' .. pi_temp}
   commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = 815 .. '|0|' .. lopnr}
   --commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = 450 .. '|0|' .. ivtdata}
   commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = 451 .. '|0|' .. borvarde_framledning_GT3_1/10}
   --commandArray[#commandArray+1] = {['Variable:IVTDataTimestamp'] = tostring(os.time())}

   if (kompressor_drift == '1' and otherdevices['VP kompressor'] == 'Off') then
   commandArray[#commandArray+1]={['VP kompressor']='On'}
   end

   if (kompressor_drift == '0' and otherdevices['VP kompressor'] == 'On') then
   commandArray[#commandArray+1]={['VP kompressor']='Off'}
   end

   if (larm == '0' and otherdevices['VP larm'] == 'On') then
   commandArray[#commandArray+1]={['VP larm']='Off'}
   end

   if (larm ~= '0' and otherdevices['VP larm'] == 'Off') then
   commandArray[#commandArray+1]={['VP larm']='On'}
   end

   if (cirkpump_P1 == '1' and otherdevices['VP cirkulationspump (P1)'] == 'Off') then
   commandArray[#commandArray+1]={['VP cirkulationspump (P1)']='On'}
   end

   if (cirkpump_P1 == '0' and otherdevices['VP cirkulationspump (P1)'] == 'On') then
   commandArray[#commandArray+1]={['VP cirkulationspump (P1)']='Off'}
   end

   if (schunt_oppna_SV1 == '1' and otherdevices['VP schunt öppnar (SV1)'] == 'Off') then
   commandArray[#commandArray+1]={['VP schunt öppnar (SV1)']='On'}
   end

   if (schunt_oppna_SV1 == '0' and otherdevices['VP schunt öppnar (SV1)'] == 'On') then
   commandArray[#commandArray+1]={['VP schunt öppnar (SV1)']='Off'}
   end

   if (schunt_stang_SV1 == '1' and otherdevices['VP schunt stänger (SV1)'] == 'Off') then
   commandArray[#commandArray+1]={['VP schunt stänger (SV1)']='On'}
   end

   if (schunt_stang_SV1 == '0' and otherdevices['VP schunt stänger (SV1)'] == 'On') then
   commandArray[#commandArray+1]={['VP schunt stänger (SV1)']='Off'}
   end

   if (tryckvakt_avfrost_GP3 == '1' and otherdevices['VP tryckvakt avfrostning (GP3)'] == 'Off') then
   commandArray[#commandArray+1]={['VP tryckvakt avfrostning (GP3)']='On'}
   end

   if (tryckvakt_avfrost_GP3 == '0' and otherdevices['VP tryckvakt avfrostning (GP3)'] == 'On') then
   commandArray[#commandArray+1]={['VP tryckvakt avfrostning (GP3)']='Off'}
   end

   if (tryckvakt_hogtryck_HP == '1' and otherdevices['VP tryckvakt högtryck (GP3)'] == 'Off') then
   commandArray[#commandArray+1]={['VP tryckvakt högtryck (GP3)']='On'}
   end

   if (tryckvakt_hogtryck_HP == '0' and otherdevices['VP tryckvakt högtryck (GP3)'] == 'On') then
   commandArray[#commandArray+1]={['VP tryckvakt högtryck (GP3)']='Off'}
   end

   if (tryckvakt_logtryck_LP == '1' and otherdevices['VP tryckvakt lågtryck (GP1)'] == 'Off') then
   commandArray[#commandArray+1]={['VP tryckvakt lågtryck (GP1)']='On'}
   end

   if (tryckvakt_logtryck_LP == '0' and otherdevices['VP tryckvakt lågtryck (GP1)'] == 'On') then
   commandArray[#commandArray+1]={['VP tryckvakt lågtryck (GP1)']='Off'}
   end

   if (elpatron1 ~= '0' and otherdevices['VP elpatron 1'] == 'Off') then
   commandArray[#commandArray+1]={['VP elpatron 1']='On'}
   end

   if (elpatron1 == '0' and otherdevices['VP elpatron 1'] == 'On') then
   commandArray[#commandArray+1]={['VP elpatron 1']='Off'}
   end

   if (elpatron2 ~= '0' and otherdevices['VP elpatron 2'] == 'Off') then
   commandArray[#commandArray+1]={['VP elpatron 2']='On'}
   end

   if (elpatron2 == '0' and otherdevices['VP elpatron 2'] == 'On') then
   commandArray[#commandArray+1]={['VP elpatron 2']='Off'}
   end

   end

   return commandArray

   Pythonscriptet som körs på pajen:

   import requests
   import serial
   import re
   import time
   import os
   requests.packages.urllib3.disable_warnings()

   pattern = re.compile(r'\s+')

   # Return CPU temperature as a character string
   def getCPUtemperature():
   res = os.popen('vcgencmd measure_temp').readline()
   return(res.replace("temp=","").replace("'C\n",""))

   def readlineCR(port):
   rv = ""
   while True:
   ch = port.read()
   rv += ch
   if ch == '\r' or ch == '':
   return rv

   CPU_temp = getCPUtemperature()

   def get(data) :
   payload = {'type': 'command', 'param': 'updateuservariable', 'idx': '18', 'vname': 'IVTData', 'vtype': '2', 'vvalue': data+';'+CPU_temp}
   try :
   r = requests.get("http://192.168.1.xx:xxxx/json.htm", params=payload)

   #print(r.url)
   #print(r.text)
   except Exception as e:
   print "Oops! unable to post result!",e.__doc__,e.message

   port = serial.Serial("/dev/ttyUSB0", baudrate = 9600, timeout = 60)

   while True:
   rcv=''
   try :
   rcv = readlineCR(port)
   except Exception as e:
   print "Oops! problems reading from USB!"
   print e.__doc__
   print e.message
   rcv = re.sub(pattern, '',rcv)
   print(rcv)
   if rcv :
   get(rcv)
   else :
   print "Empty data..."

   Pythonscriptet körs genom /etc/rc.local och startsträngen ser ut så här:
   sudo su - pi -c "screen -dm -S IVTSerialMonitor python ~/IVTSerialMonitor.py"
   Då har jag en screen som jag kan återvända till när som helst i terminalen via ”screen -r” och sen CTRL+a följt av d för att ”detatcha” från screenen.

   På Domoticzpajen har jag också följande Lua-script:
   t1 = os.time()
   s = uservariables_lastupdate['IVTData']
   -- returns a date time like 2013-07-11 17:23:12

   year = string.sub(s, 1, 4)
   month = string.sub(s, 6, 7)
   day = string.sub(s, 9, 10)
   hour = string.sub(s, 12, 13)
   minutes = string.sub(s, 15, 16)
   seconds = string.sub(s, 18, 19)

   t2 = os.time{year=year, month=month, day=day, hour=hour, min=minutes, sec=seconds}
   difference = (os.difftime (t1, t2))

   print("IVTData last updated: " .. s .. " (" .. difference .. " seconds)." )

   textDeviceIdx = 461
   commandArray[textDeviceIdx] = {['UpdateDevice'] = textDeviceIdx..'|0|'.. difference}

   if (difference > 300) then
   commandArray['SendNotification']='IVTData!#IVTData saknas sen mer än 5 minuter!'
   end

   return commandArray

   Det meddelar mig så fort datan är äldre än 5 minuter vilket betyder att något har hänt. Oftast så räcker det med att starta om pajen. Jag har också en notifiering på den virtuella enheten som aktiveras vid larm så att jag får ett meddelande om pumpen larmar av någon anledning. ”Motorskydd uppstart” tex…….

Kommentera